11/8/17

RECONEIXEMENT DE MITJANS DE TRANSPORT1-Bicicleta, 2-Tren, 3-Cotxe, 4-Vaixell, 5-Avió, 6-Moto, 7-Camió,  8-Camió de bombers,
9-Ambulància, 10-Autobús, 11-Cotxe de policia i 12-Helicòpter