4/9/15

D'IMATGES A MÚSICA 5-6

IMATGES 5


asd
d d


IMATGES 6


asd
d

dDINÀMICA: Individualment, per parelles o per grups, tocaran amb els instruments el què els suggereix una de les quatre imatges de cada secció. La resta del grup-classe hauran d'endevinar de quina es tracta.