11/8/17

RECONEIXEMENT DE SONS DEL COS1-Riure, 2-Picar de mans, 3-Plorar, 4-Córrer, 5-Cantar, 6-Petó, 7-Omplir got i beure,
8-Dormir i roncar, 9-Fer callar / fer silenci, 10-Estossegar / Tossir, 11-Mocar-se i 12-Estornudar