4/9/15

D'IMATGES A MÚSICA 1-2

IMATGES 1

asd
d d


 IMATGES 2


asd
d d
DINÀMICA: Individualment, per parelles o per grups, tocaran amb els instruments el què els suggereix una de les quatre imatges de cada secció. La resta del grup-classe hauran d'endevinar de quina es tracta.