6/9/15

CAMINEM PER L'AULA: Blanques, negres i corxeres

Autor: Lisa Harris - Tendu (A pineapple)