21/8/15

PEER GYNT: La cova del rei... de l'abúsDURADA: 3'36'' Per improvisar, caldrà treure el volum del reproductor de vídeo