18/8/15

CHARLES CHAPLIN: La gàbia del LleóDURADA: 3'25''
Per improvisar, caldrà treure el volum del reproductor de vídeo