18/8/15

CHARLES CHAPLIN: El nen insuportable



DURADA: 3'06''
Per improvisar, caldrà treure el volum del reproductor de vídeo