31/8/12

SOPRANO: Dulcissime (Carmina Burana)
Les qualitats del so: Altura (greu-agut) 
Idea: http://grups.blanquerna.url.edu