31/8/12

MUNTATGE: 12 sons

Les qualitats del so: Timbre (instrument o font sonora) i/o Altura (greu-agut)
Idea: Albert Massip i Pinatella