24/8/12

L'ESTEL I EL PI (T. Giménez, R. Domènech i M.A. Montoliu)

AUTOR: Albert Massip i Pinatella
ANY DE CREACIÓ: 2007TO DEL TEMA: MI MAJORTO DEL TEMA: FA MAJOR