24/8/10

XAVIER BENGUEREL: Faules


TEMA: Fragment de "Faules de la Fontaine", del compositor català Xavier Benguerel i Godó.
DRAMATITZACIÓ: Música pels ulls. Anar fixant la mirada a diferents persones i llocs amb la música. A la nota llarga es fa una batuda fixament sense mirar res de forma concreta.
IDEA: Josep Manel Vega i col·laboradors